Fysioterapia

Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen sekä toimintakyvyn edellytysten tukemiseen. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen sekä fysikaalinen terapia.

Tuki- ja liikuntaelinongelmista aiheutuva kipu ja toimintakyvyn haitta on yleinen syy hakeutua fysioterapeutin vastaanotolle. Tavallisimpia tuki- ja liikuntaelimistön oireita ovat kiputilat niska-hartiaseudussa, alaselässä ja yksittäisissä nivelissä. Fysioterapialla on tärkeä rooli myös leikkausten ja tapaturmien jälkeisessä kuntoutumisessa sekä toimintakyvyn palauttamisessa.

Fysioterapian tavoitteena on helpottaa kipua sekä parantaa yksilön toiminta- ja liikuntakykyä. Tilannearvio tehdään yksilöllisesti haastattelun ja tutkimisen avulla. Fysioterapian menetelminä käytetään mm. manuaalista terapiaa, harjoittelun ohjausta ja neuvontaa sekä fysikaalisia hoitoja.

Voit tulla fysioterapiaan ilman lähetettä tai lääkärin lähetteellä, jolloin vastaanotosta saa KELA-korvauksen. Saaristokaupungin Lääkäriasemalla fysioterapeutti ja lääkäri tekevät tiivistä yhteistyötä kuntoutumistasi tukien.